Rukoushelmiin voi tutustua tai niiden sanomaa voi syventää rukoushelmivaelluksella. Ohessa on Karin Carlssonin kouluikäisille suunnittelema vaellus, jota voi soveltaen käyttää myös rippikoulussa ja perheleireillä. Vaelluksen yksittäisistä rasteista voi tehdä myös erillisiä elämyksellisiä hartauksia. ”Vandringar” kirjasta poimittu teksti johdattelee vaellus- työtavan käyttöön. Hyviä hetkiä!

 

 

YLEISTÄ VAELLUKSISTA

(otteita kirjasta Vaelluksia – elämyksiä tiellä / Lena Peterson, Maria Johnsson, Charlotta Rosman Nissen – suom. Kaarina Hakkarainen)

 

Jeesus sanoi: Tulkaa ja katsokaa.

Profeetassa Kahil Gibran kirjoittaa opetuksesta: Opettaja, joka vaeltaa Temppelin varjoissa oppilaidensa kanssa, ei jaa vain  viisauttaan vaan pikemminkin uskoaan ja rakkauttaan.

Emme väitä, että esitämme mitään uutta. Pikemminkin hyvin vanhaa ja kokeiltua metodia, jota Mestari itse käytti.

 

Hän sanoi: Tulkaa ja katsokaa. Niin ensimmäiset opetuslapset saivat maistaa, haistaa, tuntea, nähdä ja monella tavalla kokea evankeliumin, ei vain kuulla sitä. Heidän vaelluksensa oli vuorovaikutusta matkakokemusten ja elämänkysymys- ja jumalapohdintoja koskevien keskustelujen välillä.

 

Haluamme kehittää elämysvaelluksia menetelmänä. Tärkeää on, että vaellukset ovat elämys monille aisteille. Monesti on mahdollista toimia tai tehdä jotain konkreettista – maistaa, haistaa, piirtää, tuntea, sitoa, maalata, kirjoittaa, sytyttää kynttilä jne.

 

Koko keholla

Elämysvaelluksilla on teologisena ja pedagogisena menetelmänä monia etuja. Osallistujat saavat käyttää useita aisteja. Minkä vain kuulee, unohtaa nopeasti, minkä kokee, muistaa helpommin. Tässä osallistuja temmataan tapahtumiin, usein konkreettiseksi osallistujaksi. Syntyy liike, ei vain siinä, että ihminen vaihtaa paikkaa, vaan että koko keho on mukana oppimisprosessissa.

 

Joka on vaeltanut Mooseksen kanssa läpi Punaisen meren ei unohda kertomusta. Vaelluskokemuksissa sanoma saa helpommin jalansijan osallistujien elämäntodellisuudessa ja voi siten panna alulle uusia ajatuksia ja pohdintoja. Kertomusten elävöittämisen myötä on mahdollisuus suurempaan kosketukseen ja tulee helpommaksi ajatella, että tämä koskee minun todellisuuttani ja minun elämääni. Konkreettiset tehtävät vaelluksen aina auttavat osallistujia muistamaan ja tulkitsemaan. Runot ja laulut antavat uusia kokemuksia tutusta teemasta ja tekstistä.

 

Jaettu vastuu

Vaellukset edellyttävät työryhmää tai ohjaajatiimiä. Ohjaajatiimille voi olla tosi kehittävää tehdä työtä vaellusten parissa, sekä valmiissa että ennen kaikkea niissä, joita yhdessä työstetään.

 

Rastivaellus, jossa rasteilla on kaikki tarvittava tieto ja ohjeet tekstilapuilla, on mahdollista toteuttaa yhdelläkin ohjaajalla. Jos taas on monta ohjaajaa vaativaa rastia tarvitaan paljon ohjaajia. Ohjaajana on tärkeää olla yhtä innostunut, vielä kun viimeinenkin osallistujaryhmä tulee, kuin ensimmäisen saapuessa rastille.

 

 

Valmistelut

Tärkeintä on koota ja laittaa paikoilleen kaikki tarvittava materiaali ja merkitä reitti. Jos kierros on pitkä ja rasteille kuljetaan johtolankojen avulla, on tärkeää, että jokainen ohjaaja tietää kokonaisuuden ja osaa auttaa osallistujia eteenpäin.

 

Tie

Vaellukset, jotka osallistujat kulkevat itsenäisesti, on merkittävä tarkasti.  Iltapäivällä metsään laitettujen merkkien pitää näkyä iltahämärässäkin. Iltareitin voi merkitä heijastenauhoin, jos osallistujilla on taskulamput. Voi myös käyttää soihtuja, halogeenilyhtyjä, tuikkuja lasipurkeissa tai hautalyhtyjä (ellei ole metsäpalovaroitusta). Silloinkin kun ohjaaja kulkee ryhmän mukana tai ohjaa ryhmää, on hyvä merkitä reitti harhaantumisen välttämiseksi.

 

Aloitus

Aloitus on tärkeä – ohjeet ja informaatio osallistujille. Tämä koskee erityisesti niitä vaelluksia, jossa osallistujat yksin tai ryhmässä, vaeltavat keskenään ilman ohjaajaa. Kerro niin paljon kuin tarpeellista vaelluksesta, että osallistujat tuntevat olonsa turvalliseksi, kuitenkaan tuhoamatta yllätys- ja jännitysmomentteja.

 

On tärkeää korostaa, että vaellus ei ole kilpailu ja että osallistujien tulee päärääntöisesti pitää välimatkaa ja odottaa, jos rasti on varattu. Kehota osallistujia eläytymään siihen, mitä tapahtuu matkan varrella. Elämyksiä häiritsee, jos osallistujat eivät voi luottaa ohjaajiin tai tuntevat itsensä epävarmoiksi siitä, mitä voi tapahtua. Painota, ettei mitään epämiellyttävää tule tapahtumaan matkalla – äläkä koskaan ohjaajana väärinkäytä tätä luottamusta.

 

Lopetus

Yhtä tärkeää kuin hyvä aloitus on selvä ja merkitty lopetus, niin että vaellus ei valu hiekkaan. Usein on hyvä  lopettaa hartauteen tai messuun. On myös tärkeää antaa mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun.

 

Odotusaika

Jos osallistujia on paljon tulee odotusaikaa sekä alussa että lopussa. Älä unohda suunnitella mitä tällöin tapahtuu. Musiikinkuuntelu vakioratkaisuna tulee ennen pitkää yksipuoliseksi. Odotusaikaa voi lyhentää tuplaamalla ne rastit, joihin menee aikaa tai puolittamalla ryhmän ja tuplaamalla koko vaelluksen. Ajantarpeen laskeminen on  vaikeaa. Aloita eniten aikaa vievästä rastista ja pidä sitä tavoitteena ajalle, joka vaihtelee erilaisten ryhmien välillä. 

 

Lisää vaelluksia

Toivomme, että aineistomme voisi olla myös inspiraation lähde jatkuvalle työlle vaellusten parissa menetelmänä ja rohkaisuna tehdä omia vaelluksia.

 

Yksikertaisinta on aloittaa valitsemalla teema tai kertomus ja jakaa se alateemoihin, joista tulee rasteja. Ajattele sitten erilaisia tapoja konkretisoida sisältöä: Mitä aisteja käytetään? Voiko tehdä jotain konkreettista? Onko mahdollista maalata, rakentaa, sitoa, käyttää savea jne. Kuinka ympäristöä voi hyödyntää? Onko ohjaajilla erityiskykyjä? (Joku on ehkä tulennielijä tai harpunsoittaja?) Jos mahdollista antakaa johtolankoja, joita tarvitaan tehtävien ratkaisemiseen vaelluksen kuluessa tai tehtäviä, joiden ratkaisusta selviää, mihin pitää mennä. Tunnussanat, arvoitukset, palapelit, salakirjoitus ja salaperäiset tiedonannot ovat jännittäviä. On hyvä, jos tehtyjä esineitä käytetään vaelluksella. Tehkää yhteisiä kollaaseja tai piirustuksia. Jos dramatisointeja käytetään, yrittäkää löytää tapa saada osallistujat mukaan tapahtumaan.

 

On jännittävää tehdä laajoja vaelluksia useine rasteineen, mutta yksinkertainen vaellus iltahartauden aluksi on joskus yhtä tehokas.

 RUKOUSHELMIVAELLUS VARHAISNUORILLE – Karin Carlsson, mukaellen suomentanut Kaarina Hakkarainen

 

Johdanto:

Ajoitus ja jatkotyöskentely

Tämä vaellus voi mieluusti olla ensimmäinen tutustuminen Rukoushelmiin. Elämykset, joita osallistujat saavat vaelluksen aikaan tulee nivoa yhteen keskustelussa ja hartauksissa, kun lapsiryhmässä jatkossa käytetään Rukoushelmiä.

 

Vaelluksen voi jakaa kolmeen eri kertaan, jos se toteutetaan tavallisissa viikkokokoontumissa.  Mutta jos on enemmän aikaa esim. leirillä, voidaan koko vaellus toteuttaa kerralla.

 

Laulut:

On hyvä, jos osallistujat ovat voineet ennen vaellusta harjoitella joitain kertoja lauluja, jotka ovat ”Enkelissä” ”Olet rajaton…” ja ”Olen pieni…”  (suomennettuina Laulutuuli-kirjassa)

 

Vaelluksen toteutus:

Vaellus on ajateltu toteutettavaksi seurakuntakodissa. On hyvä, jos käytössä on jonkinlainen jumalanpalvelustila. Jokainen osallistuja tarvitsee Rukoushelmet käyttöönsä vaelluksen ajaksi. Osallistujat voivat kulkea pareittain, kuten opetuslapset aikanaan, kun Jeesus lähetti heidät matkaan. Lähtöä odotteleville tulee olla jokin tehtävä odotusajaksi.


Kymmenen helmirastia:

Jokaiselle Rukoushelmien helmelle on oma rastinsa. Kuudelle Hiljaisuushelmelle on vain yksi rasti, mutta niistä jokaisen voi ottaa huomioon niin, että rastilta toiselle kuljetaan hiljaisuuden vallitessa.

 

Rastipaikat on merkitty  Skatten –kirjaan liittyvin mietiskelykuvin (saatavissa VERBUMilta). Rasteja ei ole laitettu mihinkään tiettyyn järjestykseen, vaan pikemminkin ottaen huomioon paikan sopivuuden helmen sisältöön ja sanomaan. Mutta rastit on tarkoitus kulkea Rukoushelmien järjestyksessä alkaen Hiljaisuushelmestä Jumalanhelmen ja Minähelmen välissä. Jumalanhelmi tulee viimeisenä, kymmenentenä rastina, ja sen kohdalla toteutetaan yhteinen mietiskelyhartaus. Osallistujat saavat itse etsiä rastit oikeassa järjestyksessä. Toinen ja kolmas rasti voivat hyvin olla samassa huoneessa.

 

Lähtö:

Aikuinen lähettää lapset matkaan, ryhmien välillä pitää olla ainakin kolme minuuttia.

 

Lähtöpaikalla on teksti:

Nyt lähdet Rukoushelmivaellukselle. Vaelluksen aikana etsit aarretta. Aarre ei ole kultaa, ei hopeaa, eikä rahaakaan. Ei todellakaan, se on jotain aivan muuta ja äärettömän arvokasta!

 

Vaelluksen aikana saat pysähtyä yhdeksällä rastilla, jotka liittyvät erivärisiin helmiin rukoushelmirenkaassa. Rukousnauhan helmet ovat johtolankoja, jotka auttavat sinua löytämään aarteen.

 

On tärkeää, että käyt rastit läpi oikeassa järjestyksessä, siis rukousnauhan helmien mukaisesti. Aloitat  Hiljaisuushelmestä joka on kultaisen helmen ja pienen helmiäishelmen välissä. Sitten etsit itse seuraavan rastin. Jokaisella rastilla on suuri värikuva, joka kertoo sen rastin helmestä. Rukoushelminauha auttaa sinua kulkemaan oikeassa järjestyksessä. Kulje yhdessä parisi kanssa. Odota kunnes edellinen pari on poistunut rastilta.

 

Rasti 1: Hiljaisuushelmi

Hiljaisuuden paikan tulee olla hiljainen. Siksi se on hyvä sijoittaa huoneeseen, jonka oven voi sulkea. Vain yksi ryhmä kerrallaan saa mennä sisään. Huoneessa palaa kynttilä, joka muistuttaa Hiljaisuushelmestä. Kynttilä voi olla sinisellä silkkikankaalla ja sen vieressä on suuri merisimpukka. Jos simpukan laittaa korvalleen, voi kuulla heikkoa kohinaa, kuin meren aaltojen ääntä. Mutta sen kuulemiseen tarvitaan hiljaisuutta.

 

Huoneen ulkopuolella on teksti:

Tässä on paikka Hiljaisuudelle. Astu sisään ja sulje ovi hiljaa jälkeesi.

 

Teksti Hiljaisuushelmen  huoneessa:

Rukoushelminauhassasi on kuusi soikeaa puunväristä helmeä. Ne ovat Hiljaisuushelmiä. Ne muistuttavat meitä siitä, että joskus on tarpeen olla hiljaa. Hiljaisuus voi puhua sisälläsi, sydämessäsi.

 

Kynttilän vierellä on meren simpukka. Laita simpukka korvallesi ja kuuntele. Mitä kuulet? Kun olet kuunnellut simpukkaa mene ulos huoneesta ja jatka matkaa hiljaisuuden vallitessa.

 

Rasti 2 ja 3: Minähelmi ja Kastehelmi

Nämä rastit voivat olla samassa huoneessa sillä ne kuuluvat erityisellä tavalla yhteen. Niiden välissä ei ole Hiljaisuushelmeä. Tällä rastilla tarvitaan rastivalvoja.

 

Sopivassa paikassa on teksti:

Jeesus puhuu ystävilleen näin: ”Taivasten valtakunta on myös tällainen. Kauppias etsii kauniita helmiä. Kun hän löytää yhden kallisarvoisen helmen, hän myy kaiken minkä omistaa ja ostaa sen.”

-          Kenen luulet etsivän näitä ”helmiä”?

-          Mitähän ne helmet mahtavat olla, joita hän etsii?

-          Kuka voi haluta maksaa niin paljon yhdestä ainoasta helmestä?

Nämä ovat vaikeita kysymyksiä, mutta ehkä löydät niihin vastauksen vaelluksen aikana, jos olet oikein tarkkaavainen. Nyt voit katsoa miltä Jumalan kaikkein kallisarvoisin helmi näyttää.

 

 

Minähelmi:

Rastilla palaa hopeanhohtoinen pallokynttilä ja sen vierellä on kauniisti koristeltu lukollinen rasia. Rasian pohjalla on peili. Rastivalvoja ottaa rasian käteensä ja sanoo:

”Tässä rasiassa minulla on Jumalan kaikkein kallisarvoisimman helmen kuva. Sitä voi katsoa vain yksi kerrallaan, sillä tämä rasia on niin pieni. Jokainen vuorollaan voi tulla katsomaan kaikessa hiljaisuudessa.”

 

Jokaiselle osallistujalle rastivalvoja kuiskaa:

”Katsohan! Tältä näyttää Jumalan kallein ja hienoin helmi. Jeesus Kristus antoi elämänsä, jotta voisit kuulua Jumalalle. Nyt voit jatkaa matkaa vesimaljan luo.”

 

Kastehelmi:

Pöydällä on suuri malja täynnä vettä ja palava valkoinen kastekynttilä. Sen vieressä on teksti:

Minä piirrän sormellani ristin. Minä piirrän ristin itseeni.

Se merkitsee: Minä olen Jumalan lapsi niin kuin Jeesuskin oli.

Kun minut kastettiin piirrettiin otsaani ja sydämeeni ristinmerkki.

Kasteristi on minussa niin, ettei sitä koskaan pyyhitä pois.

Jumala, katso ristiä, pidä minut aina lapsenasi.

-> Voit kastaa sormesi veteen ja piirtää ristin otsaasi.

 

Vesimaljan vieressä on myös kori, jossa on kirjekuoria, jokaiselle osallistujalle nimellä merkitysti omansa. Kuoressa on kokoon taiteltuja paperikukkia. Jokaiseen kukkaan on kirjoitettu. ”Ole iloinen. Sinä olet Jumalan rakas lapsi. Sinun nimesi on kirjoitettu Taivaan kirjaan.” Teksti liittyy valkoiseen kiveen, jonka osallistujat saavat vaelluksen lopuksi. Kun paperikukan asettaa veteen se avautuu hitaasti ja teksti tulee näkyviin.

 

Korin vieressä on teksti:

Ota sinulle osoitettu kirjekuori. Ota se mukaasi, mutta älä avaa sitä vielä. Kuori sisältää ”Kastelahjan”, salaisuuden.  Se kertoo Aarteesta, jota olet etsimässä. Mutta et voi vielä ymmärtää salaista sanomaa. Siksi saat avata kuoren vasta kun saavut toisen valkoisen helmen luo. Siellä saat tietää lisää.

P.S.

Ehkä sinua ei ole kastettu? Silloin saat tietää, että kaste odottaa sinua. Se on jotain, mitä sinä voit odottaa. Jos haluat kasteen, puhu siitä ohjaajasi kanssa. (Kirjoita ohjaajan nimi näkyviin.)

 

Rasti 4: Autiomaahelmi

Huone on ankea. Siellä on pöytiä ja tuoleja. Pöydällä on lyijykyniä ja ruskeita A6 kokoisia paperilappuja ja pari teippirullaa. Korissa on karkeita, teräväkulmaisia muttei isoja. Seinillä tai jossain sopivassa paikassa on ruskeita papereita, joihin on kirjoitettu lapsen huolista, vaikeuksista, peloista ja ongelmista kertovia asioita. Esim. ”Minua kiusataan koulussa”, ”Matikka on minulle vaikeaa. En ymmärrä!”, ”Vanhempani riitelevät usein. Pelkään, että he eroavat”, ”Pikkuinen koirani on sairas. Entä jos se kuolee!”, ”Me muutamme toiseen kaupunkiin. Minä en halua! En halua jättää kavereitani. Entä jos en saakaan uusia.”, ”Olen näpistellyt aika usein kaupasta. Halusin näyttää kavereille, että uskallan. Se oli tyhmää ja nyt minua kaduttaa. Mitä voin tehdä?”

 

 

Teksti:

Olet tullut Autiomaahelmen luo. Autiomaassa on kuivaa ja elotonta. Siellä ei kasva vihreää ruohoa. Siellä ei ole mitään syötävää. Tuuli on puhaltanut hiekkaa niin, että tiet ovat kadonneet näkyvistä. Mistä voi tietää, miten sieltä selviää pois.

 

Elämä voi joskus olla kuin autiomaa! On niin paljon ongelmia ja vaikeuksia, mistä ei tiedä miten selvitä. Joskus toiset ovat ilkeitä minulle, ja joskus minä olen ilkeä muille. 

 

Lue seinillä olevat tekstit. Niistä huomaat, millaisia vaikeuksia toiset lapset kohtaavat.

 

Autiomaahelmi on Rukoushelmissä kertomassa sinulle, ettet ole ainoa, jolla on vaikeaa. Monilla muillakin on ongelmia. Jeesuksenkin piti viipyä autiomaassa, ja hän joutui siellä vaikeisiin kiusauksiin.

 

ISTUUDU pöydän ääreen ja kirjoita ruskealle paperille joku asia, joka juuri nyt on sinulle vaikea. Vain Jumala lukee kirjoituksesi. Se poltetaan, eivätkä muut voi lukea sitä. Kun olet valmis (kirjoita lyhyesti) taita paperi kokoon. Ota korista kivi ja teippaa paperi siihen. Ota kivi mukaasi, kun jatkat matkaa.

 

Rasti 5: Huolettomuushelmi

Tämän rastipaikan tulee olla kaunis! Viherkasveja ja kaunista pehmeää musiikkia! Sininen pallokynttilä palaa näkyvällä paikalla. Huoneessa on suurehko kuva Kristuksesta, mielellään kuva, jossa Jeesus ojentaa kätensä meitä kohti. Kuvan edessä on suuri musta jätesäkki, johon osallistujat saavat jättää kivensä murheineen. Toisaalla huoneessa on kori, jossa on sinisiä silkkihartiahuiveja, joita osallistujat saavat lainata.

 

Teksti:

Tervetuloa Sinisen huolettomuuden ja ilon helmen luo. Katso kuvaa Jeesuksesta! Voit melkein kuulla, mitä hän sanoo. Raamatusta voit lukea, mitä Jeesus sanoo kohdatessaan ihmisiä, joilla on huolia ja murheita:

 

”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.”

 

Tähän Jeesuksen eteen voit jättää kaiken mikä sinua huolettaa. Luovu kivestä, johon olet huolesi kiinnittänyt. Jätä se Jeesuksen edessä olevaan mustaan jätesäkkiin. Hän pitää huolen murheistasi. Hän kantaa ne puolestasi.

 

Korin ja hartiahuivien luona oleva teksti:

Ota sininen huivi ja kiedo se harteillesi. Saat sen lainaksi vaelluksen ajaksi. Kun pidät sitä voit tuntea kuinka kevyttä ja kaunista huolettomuus ja ilo on. Jatka nyt matkaasi.

 

Rasti 6: Rakkaushelmi ja uhrihelmi

Rastilla palaa kaksi punaista pallokynttilää. Mahdollisesti siellä on myös punainen sydän. Paikan tulee olla hieno ja viihtyisä.

 

Teksti:

Tervetuloa rakkauden helmien ihanalle rastille.

Ensimmäinen Rakkaushelmi:

Jumala on rakkaus. Jumala rakastaa sinua! On vaikeaa ymmärtää mitä se merkitsee, sillä emmehän voi nähdä Jumalaa. Sinähän voit nähdä ne, joita rakastat ja jotka rakastavat sinua.  Olette iloisia, kun tapaatte, sillä kuulutte yhteen aivan erityisellä tavalla. Mutta Jumala on keksinyt hienon tavan osoittaa kuinka paljon hän sinua ja minua rakastaa.

 

                                            Jumala asuu valossa, minne ei voi mennä.

                                            Häntä ei voi nähdä eikä ymmärtää.

                                            Mutta Jumala haluaa tulla kanssamme elämään.

                                            Siksi syntyy lapsi, Maria äitinään.

                                           

Ensimmäinen punainen rakkaushelmi muistuttaa meitä Jumalan suuresta rakkaudesta. Mutta Jumala ei tule luoksemme vain Jeesuksessa. Jumala osoittaa rakkautensa antamalla lähellemme ihmisiä, jotka rakastavat meitä: perheen ja ystäviä, aikuisia ja lapsia.

 

Toinen punainen rakkaushelmi  muistuttaa meitä siitä, että toiset ihmiset, lapset ja aikuiset, kaipaavat ja tarvitsevat rakkautta. Miten voit osoittaa toiselle, että pidät hänestä, että rakastat häntä? Osaatko tämän laulun?

 

                              Nyt istuudumme piiriin ja

 

Vi sätter oss i ringen och tar varann i hand.

Vi är en massa syskon som tycker om varann.

För Gud är allas pappa och jorden är vårt bo.

Och vi vill vara vänner med all, må ni tro.

Tack gode Gud för jorden och alla människor.

Gör en familj av alla, en enda jättestor!

 

Istuudu hetkeksi ja etsi sormiesi väliin punaiset rakkaushelmet rukoushelminauhastasi. Pidä ensimmäistä punaista helmeä sormiesi välissä ja rukoile hiljaa kiittäen Jumalaa siitä, että sinulla on joku joka pitää sinusta ja rakastaa sinua.

 

Pidä toista punaista rakkaushelmeä sormiesi välissä. Mieti, mitä voisit tehdä osoittaaksesi, kuinka paljon sinua ilahduttaa se, että joku rakastaa sinua.

 

Rasti 7: Kolmen Salaisuushelmeä

Rastilla palaa kolme valkoista pallokynttilää.

Ensimmäinen helmi: Tässä osallistujilla voi olla mahdollisuus sytyttää oma esirukouskynttilä.

Toinen helmi: Jos käytettävissä on takka, voidaan toteuttaa ao. tehtävä. Silloin tarvitaan pieniä paperilappuja ja kyniä sekä posliinienkeli takan viereen.

Kolmas helmi: Tähän tarvitaan tuoli tai sohva istumista varten.

 

 

Teksti:

Tervetuloa Salaisuushelmien salaiseen huoneeseen!  Rukoushelmirenkaassasi on kolme helmiäisenhohtoista Salaisuushelmeä. Ne muistuttavat Minähelmeä. Niiden sisältö on myös hyvin henkilökohtainen: Omat Salaisuutesi, joita sinulla voi olla Jumalan kanssa.

 

Ensimmäisessä Salaisuushelmessä voi olla paikka kaikille, joista pidät ja joista haluat Jumalan erityisesti pitävän huolta. Kirkossa on tapana sytyttää kynttilä, kun rukoilemme niiden puolesta, joista pidämme. Sen voit tehdä tässä. Rukoile lyhyt hiljainen rukous vaikkapa näin: Hyvä Jumala, pidä huolta ……

 

 

Toista helmeä voit käyttää rukoillaksesi jotain, mikä tekisi ihmisten elämän helpommaksi. Tiedäthän, ettei kaikilla mene hyvin. Mitä haluaisit muuttaa? Kirjoita se lyhyesti paperilapulle. Takan vieressä on enkeli, Jumalan sanansaattaja.  Jos haluat, voit hiljaa kuiskata kirjoittamasi viestin enkelille. Enkeli muistuttaa siitä, että jokaisella lapsella on  oma suojelusenkeli. (Aikuisillakin on, ovathan hekin Jumalan lapsia.)  Koska tämä on sinun salaisuutesi, jonka vain Jumala ja hänen enkelinsä tietävät, voit polttaa lapun. Pistä se tuleen palamaan.

 

Kolmas Salaisuushelmi voi olla Unelmiesi helmi. Mitä toivoisit että Jumala antaisi sinulle? Uuden pyörän? Ehkei sentään. Ehkä toivoisit, että sinulla olisi oikein hyvä ystävä. Tai että teillä olisi mukavia juhlia perheessä. Tai jotain muuta? Istu tuoliin ja pidä kolmatta Salaisuushelmeä sormiesi välissä ja mieti. Jumala kuulee salaisimmat unelmasi ja hän täyttää mielellään toiveesi, jos hän näkee sen todella hyväksi sinulle.

 

Rasti 8: Yöhelmi

Pieni huone kirkkosalin lähellä. Kun vaellus toteutetaan lasten kanssa, tulee huoneessa olla joku aikuinen. Unohtuneita muistikuvia voi nousta mieleen ja itku voi yllättää, siksi lähelle tarvitaan lohduttava aikuinen.

 

Oven ulkopuolella on kirje jokaiselle vaeltajalle. Siellä on myös mustia kiviä.

Muutamia tuoleja on asetettu piiriin. Lattialla piirin keskellä on musta kangas, joka peittää lattian. Musta pallokynttilä palaa pöydällä. Siinä on myös musta rasia. Rasian sisällä on Kristuskuva. Mustasta huoneesta voi seurata valkoista lankaa tai narua, joka johtaa kirkkosaliin.


Teksti korin vieressä.

Ota korista kirje. Ota myös musta kivi. Mene mustaan huoneeseen ja istuudu tuolille lukemaan. Pidä mustaa kiveä ja mustaa rukoushelmeä kädessäsi kun luet:

 

Kirjeen teksti:

Olet tullut Yön ja Kuoleman mustaan huoneeseen. Emme halua olla täällä pitkään. Mutta joskus meidän täytyy olla täällä, vaikkemme haluaisikaan. Kuolema vierailee ja vie jonkun rakkaan mukanaan. Sen olet ehkä jo kokenut. Rakasta kotieläintä, kissaa tai koiraa ei enää ole kotona. Ehkä joku isoäiti tai –isä on kuollut. Kotona kaikki olivat surullisia, eikä mikään ollut niin kuin ennen. Ehkä juuri nyt olet surullinen siitä, että joku on kuollut, eikä ole enää perheessä.

 

Joskus sinua pelottaa, että lähimmät ihmiset voivat kuolla. Tiedät, että niin voi tapahtua. Et halua ajatella niin raskaita ajatuksia. Joskus kuitenkin sellaisia ajatuksia tulee mieleen. Älä pelkää. Uskalla pysähtyä Surun mustaan helmeen. Ei siinä ole mitään vaarallista. Ei haittaa, jos itkettää. Itku auttaa meitä jaksamaan suruamme.

 

Et ole  yksin. Sinulla on  myös ystäviä, jotka tuntevat surua ja ovat peloissaan. Mutta sinulla on myös ystävä, joka auttaa sinua selviämään vaikeimmasta. Mene kynttilän luo. Avaa musta rasia ja katso kuvaa ystävästäsi. Jätä musta kivesi ja synkät ajatuksesi kynttilän viereen valoon. Voit ajatella: ”Nyt jätän suruni ja pelkoni tähän.  Ystäväni auttaa minua tapahtuipa mitä tahansa. Rukoushelmien musta helmi muistuttaa minua Ystävästä, joka voi auttaa minut pois pimeydestä.” 

Seuraa sitten valkoista narua ja jatka vaellustasi.

 

Musta rasian vieressä on teksti:

 

Et ole yksin surun ja kuoleman pimeydessä. Jeesus Kristus on kanssasi. Hän on sinua yhtä lähellä kuin kuva rasiassa tai musta helmi rukoushelmirenkaassa. Hän tietää, millaista on olla kuoleman pimeydessä. Mutta hän ei ole enää kuollut. Hän voi ja tahtoo auttaa sinua eteenpäin, pois surusta. Seuraa valkoista lankaa pois tästä pimeästä huoneesta.

           

Rasti 9: Valkoinen Ylösnousemushelmi

Kirkkosalissa on kastemalja. Kastemaljassa on vettä. Kasteen salaisuutta avataan kokoontaitettujen paperikukkien avautuessa kasteen vedessä, kun niistä voi lukea tekstin: ”Ole iloinen. Sinä olet Jumalan rakas lapsi. Sinun nimesi on kirjoitettu Taivaan kirjaan.” Kirkkosalissa soi ihana musiikki. Kastemaljan luona palaa valkoinen pallokynttilä ja mielellään myös kastekynttilä. Kun vaellus toteutetaan lasten kanssa on hyvä päättää se tänne. Muuten voi tulla liikaa asioita. Mutta sen päätöksen vain sinä ohjaajana voit tehdä. Tunnet lapsiryhmän – ja itsesi – parhaiten.

 

Teksti:

Tervetuloa valkoisen Ylösnousemushelmen valoisaan huoneeseen. Ota esiin kirjekuori, jonka sait Kastehelmen luona. SE sisältää ”kastelahjan”. Ota kokoontaiteltu paperi ja aseta se kastemaljan veteen reunat ylöspäin. Odota ja ihmettele kasteen salaisuutta, jonka paperi sinulle paljastaa. Ota kastelahjasi vedestä. Istu hetki hiljaa kirkonpenkissä ja ajattele, mitä kaikkea olet kokenut vaelluksen aikana. Mene sitten  hiljaa ulos kirkosta.

 

 

Rasti 10: Kultainen Jumalanhelmi

Tässä on ehdotus, kuinka Jumalanhelmen rastin voi toteuttaa. Sen voi käyttää lyhyenä lopetuksena vaelluksen jälkeen tai seuraavalla kerralla, kun lapsiryhmä kokoontuu. Valitse teille sopiva vaihtoehto. Jotta kultaisen Jumalanhelmen rasti tulee ihan erilaiseksi kuin muut rastit, se saa olla mietiskelyhartaus kaikille vaeltajille vaelluksen lopuksi. Siksi ensin maaliin päässeiden pitää odottaa viimeisiä. Lapsille voi keksiä jotain sopivaa tekemistä odotusaikana. Ehkä mehua ja pullaa. Tai mahdollisuuden piirtää tai maalata jotain, mitä ovat kokeneet matkan varrella.

 

Mietiskelyhartauden ohjaajalle:

(Teksti on osin sama kuin Martin Lönnebon Enkeli –kirjassa.) Ennen hartautta olisi hyvä harjoitella lyhyet laulut Enkeli-kirjasta: Olet rajaton ja Olen pieni. (suomeksi Laulutuuli –kirjan uusimmassa painoksessa) Alttarilla on joku hieno kruunu, ehkäpä seurakunnan morsiuskruunu. Keskellä alttaria palaa kultainen pallokynttilä, Jumalanhelmi.

Alttarin edessä on kori, jossa on valkoisia kiviä. Seuraava teksti on vain ehdotus. Voit muotoilla hartauden sellaiseksi, joka sinun mielestäsi sopii parhaiten omalle lapsiryhmällesi.

 

Mietiskelyhartaus, joka kokoaa elämysvaelluksen ja suuntaa huomion Jumalanhelmeen:

 

Nyt olemme aarteen edessä, joskin meillä on vain kuvia siitä.

 

Jokaisessa helmessä on johtolanka, muistatteko? Ja me olemme saaneet osan aarteesta etukäteen. Jokaisella rastilla saimme jotain arvokasta. Ehkä et muistakaan kaikkea siitä, mutta Rukoushelmet muistuttaa sinua näistä asioista:

Hiljaisuushelmen luona sait kuunnella Hiljaisuutta.

Minähelmen luona sait nähdä kuvan Jumalan hienoimmasta ja kauneimmasta helmestä.

Kastehelmen kohdalla sait kastelahjan kirjekuoressa, johon oli kirjoitettu oma nimemme.

Ruskea Autiomaahelmi antoi sinun tuntea, että sinulla on ongelmia ja vaikeuksia. Sait kirjoittaa niitä paperille ja kiinnittää kiveen. Ja sait tietää, ettei sinun tarvitse kantaa niitä  yksin.

Sinisen huolettomuuden ja ilon helmen kohdalla sait jättää kaikki ongelmasi ja vaikeutesi Jeesuksen luo jätesäkkiin.

Rakkaushelmissä sait tietää, että Jumala rakastaa meitä enemmän kuin mitään muuta. Ja voit miettiä, kuinka voit osoittaa rakkautta niille, jotka välittävät meistä ja rakastavat meitä.

Salaisuushelmissä sait sytyttää kynttilän ja ajatella heitä, jotka erityisesti tarvitsevat Jumalan apua ja huolenpitoa. Ja sait toivoa itsellesi jotain erityistä.

Mustassa huoneessa sait luvan jättää surun ja pelon, jota et muuten halua näyttää kenellekään. Ja niin jätimme kaiken mustan ja raskaan parhaalle ystävällemme Jeesukselle Kristukselle, hänelle joka on kyllin vahva kantamaan kaiken vaikean.

Ja viimeiseksi Ylösnousemuksen valkean helmen luona sait laittaa kastelahjasi Kastemaljaan ja nähdä, minkä salaisuuden kasteemme sisältää.

 

Kaiken tämän olemme saaneet kulkiessamme Rukoushelmien kanssa ja se on osa aarretta. Usein me ajattelemme, että aarteen täytyy olla jotain tavaraa, rahaa tai kultaa tai joitain muuta sellaista. Ja kyllähän sellaisia asioita on hyvä omistaa. Mutta ne ovat samantien poissa. Ne kuluvat monella tavalla. Eivät ne riitä koko elämäksi. Ne häviävät ja loppuvat.

 

Aarteet joista Rukoushelmet muistuttavat ovat toisenlaisia. Ne näyttävät meille jotain valtavan arvokasta, minkä me voimme säilyttää koko elämän ja mikä auttaa meitä elämässä. Ajatuksissamme ja mielikuvituksessamme voimme palata miettimään, mitä saamme käyttäessämme rukoushelminauhaa ja katsoessamme sen eri helmiä.

 

Se oli pitkä vaellus, mutta emme ole vielä perillä. Suurin aarre on suuressa kultaisessa helmessä, jota kutsumme Jumalanhelmeksi. Se on oikea aarrekätkö.

 

Ota kultainen Jumalanhelmi peukalon ja etusormen väliin. Istu mukavasti. (Tai makaa lattialla tai kirkonpenkillä.) Asetu niin, että sinun on hyvä ja mukava olla. Sinulla ei ole mitään huolia eikä murheita… voit olla ja levätä. Tuntuu nukuttavan levolliselta.

 

Suljen silmäni ja näen mielessäni suuren kultaisen helmen, niin suuren, että se ylettyy taivaaseen asti. Siinä on ovi, kaunis kultainen ovi. Se on raollaan. Menen ovesta kultaiseen Jumalanhelmeen. Kuinka suuri se onkaan! Korkeampi kuin taivas! Leveämpi kuin meri! Ja kuinka ihmeellistä täällä sisällä onkaan. Niin kaunista valoa. Niin ihanaa tuoksua. Ja musiikkia.  Kuulen jonkun puhuvan minulle. Ystävällinen ääni, jonka tunnistan jollain lailla sanoo minulle: ’Tervetuloa kotiin, rakas lapseni.’

 

Minä olen kotona. Kotona Jumalan luona. Täällä Jumalan luona asuu onni ja ilo. Vaikka en näekään Jumalaa, tunnen että hän on lähellä. Rakkautta, viisautta ja voimaa virtaa minuun. Tunnen että kaikki kyyneleeni on nyt kuivattu. Ilo kutittaa vatsanpohjalla. Minä olen kotona siellä, missä Jumala on. Kuulen jumalallisen äänen uudelleen: ’Olet löytänyt aarteen taivaassa ja maan päällä. Minä annan sinulle elämän kruunun.

 

Alttarilla on suuri kruunu. Se muistuttaa minua siitä, että olen kuninkaan lapsi Jumalan valtakunnassa. Isäni, Kuningas, antaa minulle elämän kruunun. Ei minun tarvitse odottaa niin kauan, että olen kuollut ja jättänyt tämän maailman. Minä saan sen jo nyt. Se on näkymätön, mutta oikea ja todellinen. Voin melkein tuntea kuinka se painaa otsaani.

 

Kasteessa sain lupauksen: Ole iloinen. Sinun nimesi on kirjoitettu Taivaan kirjaan.” Jumalan taivaassa on valkoinen kivi, jossa on minun salainen nimeni. Nimi, jonka olen saanut kuninkaan lapsena Jumalan valtakunnassa. Vain Jumala, minun kuningasisäni, tietää tuon nimen. Ja kun olen kuullut sen, tulen aina tuntemaan sen ja tietämään, että se on minun nimeni. Se nimi kertoo, kuka minä olen, syvimmällä sisimmässäni, kuka minä ihan oikeasti olen.

…………….

Alttarin edessä on valkeita kiviä. Ne ovat tavallisia valkoisia kiviä. Mutta kun odotamme sitä, että saamme valkoisen kiven Isä Kuninkaalta Taivaan valtakunnassa, voi pitää tavallista valkoista kiveä muistuttamassa aarteesta, jonka omistat. Sitä aarretta kannat jo sydämessäsi. Sillä Jumalan valtakunta on jo sinussa, sydämessäsi. Se on se Aarre.

 

Koko maailmassa ei ole kallisarvoisempaa aarretta kuin tämä: Jumala asuu sinun sydämessäsi. Ja valkoiset rukousnauhan helmet muistuttavat siitä, että nimesi on kirjoitettu Taivaan kirjaan. Minähelmi, Kastehelmi ja Ylösnousemushelmi ovat siitä merkkinä.

 

Pieni laulu kertoo kallisarvoisesta Aarteesta. Sitä voit laulaa hiljaa itseksesi: Olen pieni…

Nyt saamme kaikki mennä alttarin luo hakemaan valkoisen kiven. Jäämme suureen piiriin alttarin ympärille. Kädessämme on rukoushelminauha ja valkoinen kivi.

……….

Laulamme yhdessä ylistystä Jumalalle, kuningasisällemme.

’Olet rajaton, olet lähellä, olet valo ja olen sun.’

 

Sinä olet kuninkaanlapsi Jumalan näkymättömässä valtakunnassa. Siunatkoon ja varjelkoon Elämän Jumala sinua. Nyt laulamme kuninkaanlasten laulun: Olen pieni…

 

 Home