Rukoukset

Frälsarkransen ja Isä meidän ja Herran siunaus

Istun rukoushelmet kädessäni. Sormeilen helmiä. Olen valmistelemassa Frälsarkransenista tuntia kouluun. Jotenkin rukous pitäisi liittää Isä meidän rukoukseenkin, joka on opetussunnitelmassa. Onhan se Jumalan helmen rukous, mutta mietin voisiko muihin helmiin liittää Isä Meidän rukouksen pyyntöjä? Sormeilen helminauhaa. Autiomaan helmi – en tiedä miten toimia, mikä olisi hyväksi – Tapahtukoon sinun tahtosi – niin on hyvä. Pyhän huolettomuuden helmi ja vuorisaarnan sanat ”mitä te murehditte – kyllä Jumala tietää mitä te tarvitsette” – Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme – niin on hyvä. Ja samassa hetkessä oivallan, Frälsarkransen voi sisältää Isä meidän pyynnöt – sehän sisältää sen! Pyöreiden helmien määrä ja aiheet täsmäävät.

Ja niin Frälsarkransen voi auttaa muistamaan ja syventämään Isä meidän rukousta. Helmien nimet ja sisällöt helpottavat Isä meidän rukouksen järjestyksen muistamista. Ulkoa opettelu jää helposti hokemiseksi ilman ensimmäistäkään ajatusta siitä, mitä mikin rukous pitää sisällään. Helmet ovat kuin katekismus. Jokainen helmi kertoo yhdestä rukouksen kohdasta: Mitä se on? Vaikkapa seuraavaan tapaan:

Rukoushelmien pyöreät helmet/ Isä Meidän -rukous

Ota helmirengas käteesi.
Ajattele, sano, tunne, uskalla uskoa:
Minä olen tässä, Jumala on läsnä, on aivan hiljaista.

Kultainen Jumalanhelmi
Jumala on pyhä, salattu, rajaton, kaikkivaltias. Kuitenkin Jumala on lähellä meitä, Hän on elämän valo. Voit rukoilla: Isä Meidän, joka olet taivaissa

Pieni helmiäinen Minähelmi
Ihminen on valtavan maailmankaikkeuden keskellä, pienellä maapallolla mitätön kuin tomuhiukkanen. Kuitenkin pyhä Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, ja meillä on lupa häntä puhutella. Voit rukoilla: Pyhitetty olkoon Sinun nimesi.

Valkoinen Kastehelmi
Ihminen on kahden valtakunnan kansalainen: ajallisen ja ikuisen, näkyvän ja näkymättömän, maallisen ja taivaallisen. Kaste liittää meidät Jumalan valtakunnan kansalaisiksi. Arkisen elämän keskellä voimme etsiä, nähdä, kokea Jumalan valtakunnan toteutumista. Voit rukoilla: Tulkoon Sinun valtakuntasi.

Hiekanruskea Autiomaanhelmi
Elämässä on jatkuvasti asioita, joissa ihminen joutuu valitsemaan, tekemään päätöksiä, toimimaan. Elämä ei ole helppoa ja yksinkertaista. Emme tunne tulevaisuutta, emme tiedä, mikä on meille parasta. Voit rukoilla: Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Sininen Huolettomuuden helmi
Jumala on antanut meille elämän. Hän tietää tarpeemme. Olemme Hänen luotujaan. Hän pitää meistä huolta. Me emme voi murehtimalla lisätä elämämme pituutta hetkeäkään. Voit rukoilla: Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Punainen Rakkaudenhelmi
Monella tavalla me rikomme Jumalan tahtoa vastaan. Tekemisemme ja tekemättä jättämisemme särkevät suhteemme Jumalaan ja lähimmäiseen. Tarvitsemme Jumalan anteeksi antavaa rakkautta. Voit rukoilla: Anna meille meidän syntimme anteeksi...

Punainen Uhrihelmi/Lähimmäisenrakkaudenhelmi
Jumala on luonut meidät elämään yhdessä muiden ihmisten kanssa. Jumala rakastaa meitä ja hänen rakkaudestaan saamme voimaa rakastaa toisiamme. Voit rukoilla: ...niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet

(Helmiäiset Salaisuuksien helmet
Voit mielessäsi pyytää ja antaa anteeksi ajatuksissasi olevia asioita.)

Musta Yönhelmi Elämän synkkinä hetkinä on yksinäistä ja pimeää. Kiusaaja kuiskaa: Ole oma jumalasi, kulje omaa tietäsi, Jumala on sinut hylännyt. Tuntuu kuin Jumala olisi poissa. Voit rukoilla: Äläkä saata meitä kiusaukseen

Valkoinen Ylösnousemuksenhelmi
Kristus on noussut kuolleista. Hän on voittanut yön, pimeyden ja kuoleman vallan. Kiusaaja on kukistettu. Me saamme elää Jumalan yhteydessä. Jeesus päästi meidät pahan vallasta. Voit rukoilla: …vaan päästä meidät pahasta.

Kultainen Jumalanhelmi:
Jumala on pyhä, kaikkivaltias, Herramme ja kuninkaamme. Sen tunnustamme kun sanomme: Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen

Aamen. Frälsarkransenin pyöreät helmet ovat kuin tarkoitetut Isä meidän -rukoukseen. Entä sitten soikeat hiljaisuuden helmet. Miksi niitä on kuusi? Ajatukset lähtevät liikkeelle. Voisiko Herran siunaus sisältyä renkaaseen? Voisiko hiljaisuus täyttyä siunauksella? Onhan siunauksen pyytäminen Jumalan läsnäolon pyytämistä. Hiljaisuutta taas tarvitaan Jumalan läsnäolon huomaamiseen, kohtaamiseen. Tuleeko tästä mitään? Auttaisivatko soikeat helmet omilla paikoillaan muistamaan ja syventämään Herran siunauksen pyyntöjä?


Rukoushelmien soikeat helmet/Herran siunaus

Ota helmirengas käteesi. Ajattele, sano, tunne, uskalla uskoa: Minä olen tässä, Jumala on läsnä, on aivan hiljaista.

Ensimmäinen hiljaisuuden helmi Jumalanhelmen ja Minähelmen välissä:
Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Hän on läsnä aina kaikkialla. Sinunkin elämässäsi Voit rukoilla: Herra siunaa meitä.

Toinen hiljaisuuden helmi Kasteenhelmen ja Autiomaan helmen välissä:
Jumala on kutsunut ihmisen nimeltä elämään yhteydessään. Ihmisen tehtävä on pyrkiä elämään Jumalan tahdon mukaan. Jumala ei luvannut meille helppoa elämää vaan hyvän elämän. Voit rukoilla: Herra varjele meitä.

Kolmas hiljaisuuden helmi Autiomaanhelmen ja Huolettomuudenhelmen välissä:
Elämämme autiomaassa tuntuu kuin kaikki ratkaisut olisivat meidän käsissämme. Joskus muulloin uskallamme luottaa siihen, että kaikki on Hänen käsissään. Jumala on salattu. Pyrkimällä elämään Jumalan yhteydessä, voimme oppia tuntemaan Häntä ja Hänen tahtoaan. Voit rukoilla: Herra kirkasta kasvosi meille.Neljäs hiljaisuudenhelmi Huolettomuuden- ja Rakkaudenhelmen välissä:
Voimme jättää koko elämämme Jumalan käsiin. Häneltä me olemme elämämme saaneet. Tiedämme, että jatkuvasti toimimme Jumalan tahtoa vastaan. Voimme luottaa siihen, että Hän Jeesuksen Kristuksen tähden antaa anteeksi. Voit rukoilla: Herra ole meille armollinen.

Viides hiljaisuuden helmi Yönhelmen ja Ylösnousemuksenhelmen välissä:
Yö, pimeys ja kuolema kuvaavat ihmisen elämää erossa Jumalasta. Jumala lähetti poikansa maailmaan kuolemaan puolestamme, että me saisimme elää Hänen yhteydessään. Jumala kääntyi meidän puoleemme. Me saamme etsiä yhteyttä Häneen, etsiä Hänen kasvojaan. Voit rukoilla: Herra käännä kasvosi meidän puoleemme.

Kuudes hiljaisuuden helmi Ylösnousemuksenhelmen ja Jumalanhelmen välissä:
Jeesus Kristus on kärsinyt puolestamme, kuollut ja voittanut kuoleman. Hän on sovittanut syntimme, että meillä olisi rauha Jumalan kanssa. Kun kuljemme Hänen tietään, niin me löydämme rauhan. Voit rukoilla: Herra anna meille rauha.

Jumalanhelmi:
Jumala on rakkaus, armo elämä, ilo, viisaus. Näet Jumalan valon loistavan. Elä elämäsi valossa Jumalan. Voit rukoilla: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.