Arkisto

Sinä olet rajaton, Sinä olet lähellä, Sinä olet valo ja minä olen Sinun.

” Sinä olet rajaton” on tunnustus Jumalan transkendenssille, Jumalan olemassaololle maailman yläpuolella, riippumattomana maailmasta, ylevyydelle ja sanomattomuudelle. Jumalan olemusta me emme voi tuntea. Vain Jumala tuntee täydellisesti Jumalan. Me voimme sanoa vain, mitä Jumalalla ei ole, Jumalalla ei ole rajoja. Tähän perustuu nöyryys ja luottamus kaikissa elämänkohtaloissa. ”Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa, ja jäljittelemättömät hänen tiensä!” Room 11:33

”Sinä olet lähellä” on tunnustus Jumalan kaikkialla läsnäolon ajatukselle. Emme tiedä, kuka Jumala on, mutta tiedämme samalla, että tämä Tuntematon on lähempänä meitä kuin me olemme itse itseämme. Jumala on ”kunnioitettu” kaikessa, mikä on, Jumala on itse olemassaolo siinä, mitä on. Siksi mikään ei ole ”vain” maallista ja yhdentekevää. Tämä on näkemyksemme ydin lähimmäisistämme, eläimistä, kasveista, luomakunnasta. ”Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Aamen.” Room 11:36

”Sinä olet valo” on rohkea, uhmakas, uskalias tunnustus Jumalan hyvyydelle. Ylistämme hänen hyvyytensä ilmestymistä Kristuksessa, hänen ihanuuttaan pyhyydessä. Uskomme kirkkoon. Uskomme luomisen hyvyyteen. Tähän lauseeseen on näistä kolmesta vaikein uskoa ja luottaa. Mutta kaikesta huolimatta meidän täytyy tehdä valintamme. Kristus on opettajamme. Hänellä oli täydellinen luottamus taivaalliseen Isään. Olkaamme hänen uskollisia opetuslapsiaan. Me tämän ajan opetuslapset yritämme yhtä luottavaisesti kääntää kasvomme kohti Jumalaa: ”Isä meidän…”

Kun olet myöntynyt näihin lauseisiin, uskallat sanoa: Minä olen Sinun. Se on sinun henkilökohtainen tunnustuksesi: ”Kyllä, minä myös haluan olla kristitty.”

Tämä on teologiaa ja hengellisyyttä nykylapsille ja nykyihmisille. Meidän tarvitsee jatkuvasti kuulla: ”Emme ymmärrä Jumalaa, mutta voimme rakastaa häntä.” ”Emme tiedä kaikkia vastauksia, mutta voimme yhdessä etsiä niitä.” Henkilökohtaisen uskoni tukipilareina ovat koko aikuisikäni olleet: Jumala on suuri ja Jumala on hyvä. Ota tämä sanoma sydämellesi. Välitä se lapsillesi. Mihin uskot puhuu voimakkaammin kuin sanasi.

Martin Lönnebon ajatukset Ängeln - kirjasta

Site Meter