Arkisto

Anna pois rauhattomuus, ota vastaan rauha, lue sitten hitaasti

HENGELLISEN ELÄMÄN TOINEN MERKKI: LUOVUTETUT KÄDET

Alan nykyisin usein rukoukseni Jumalalle ylistyksellä muistuttaakseni sieluani siitä, kenen puoleen se kääntyy: Sinä olet rajaton. Sinä olet lähellä. Sinä olet valo ja minä olen Sinun.

Tämä on kuvaus Pyhän hengen työstä - myös meissä. Hengen vahva ja vakaa tuuli puhaltaa. Purjehdi sen myötä. Ja kun istut peräsimeen, mumise mieluusti itseksesi apostolin sanoja: "Tehkää peläten ja vavisten työtä pelastuaksenne. Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. " Purjehdus kohti kotisatamaa ei ole silloin vain vaivalloinen. Siitä tulee myös holtiton huvimatka armahdetulle syntiselle.

Sanasta käsi olemme saaneet sanan käsittely. Mutta kädet eivät saa aikaan vain kouriintuntuvia tapahtumia, ne voivat tehdä työtä levätessäänkin. Ne voi ristiä rukoukseen tai avata armahtavuuteen ja anteeksiantoon. Kouriintuntuvin toiminta on luovuttaa kätensä Jumalan käsiin. Hjalmar Ekström kirjoittaa eräässä kirjeessä: "Tietyllä tavalla Jumala on riippuvainen sinusta, kun on kyse Hänen työstään sinussa. Tuo riippuvuus on sitä, että hänen täytyy saada sinut olemaan hiljaa paikallasi, kun hän toimii, olemaan kuin savi savenvalajan kädessä." Mitä sellaiset kädet tekevät on Jumalan käsien työtä, mutta niiden täytyy jäädä aivan hiljaisina paikalleen, kuten savi ruukussa tai leipä ehtoollisessa.

Taivaallisen elämän eläminen maan päällä on sitä, mitä teemme päivän mittaan. Onnellisia ovat ne, jotka tekevät hyvää maailmassa: keksivät, tuottavat, tutkivat, viljelevät, säilyttävät, antavat ihmisille työtä ja koteja, ruokkivat ja kasvattavat lapsia, johtavat ja suunnittelevat, parantavat sairaita, tuomitsevat oikeudenmukaisesti, urheilevat ja leikkivät, luovat musiikkia ja taidetta, pitävät huolta heikoimmista, kutovat, laittavat ruokaa, pitävät perhettä koossa, johtavat valtioita rauhaan ja hyvinvointiin. He ovat siunattuja. Hyvä yhteiskunta on merkki siitä, että Henki puhaltaa maan päällä eikä ole jättänyt elämää tuhon ja turmion käsiin. Siunattuja ovat nöyrät Kristuksen seuraajat, jotka piilossa maailmalta ovat esirukoilijoita, sovittajia ja kannustajia, jotka ovat luovuttaneet kätensä Herran palvelukseen. He ajattelevat, että pienin voi vaikuttaa suurimpaan. Olkoot he siunattuja, heidän tekonsa seuraavat heitä.

Usko asuu sydämen lisäksi käsissä. Usko ilmenee käsien kautta. Se on armoa. Dietrich Boenhoffer kokoaa kristillisen elämäntien sanoihin "rukoilla ja tehdä hyvää ihmisten keskellä".

"Jumala tee käsilläni, mitä haluat, annan ne sinulle. Sinä voit antaa niiden levätä tai nähdä vaivaa. Te ne vakaiksi, kun tarpeen, mutta aina lämpimiksi."

ajatukset Väven -kirjasta